Odpowiedzi

2010-02-27T18:28:01+01:00
Oblicz pole prostokąta którego przekątna ma długość 7 cm a jeden z boków ma długość 3 √2 cm .


c=7cm
a=3 √2
b=?

a*b= Pole

c^2=a^2+b^2
b^2=c^2-a^2
b^2=49-18
b^2=31

a*b=3 √62
44 3 44
2010-02-27T18:30:21+01:00
No to z tw pitagorasa:

a²+b²=c²

więc liczymy najpierw polowe tego prostokata (ten trojkat)


(3√2)² + x² = 7²
(9*2) + x² = 49
x² = 49-18
x² = 31
x = √31

Obw.
2* √31 + 2*(3√2)
obw = (2√31 + 6√2) cm
79 3 79