Jakie to są polskie Miasta

1. 50°48' N, 19°07' E
2. 53°08' N, 18°00' E
3. 54°10' N, 19°22' E
4. 50°52' N, 20°38' E
5. 52°25' N, 16°55' E
6. 51°05' N, 17°00' E
7. 50°03' N, 21°00' E
8. 51°46' N, 18°05' E
9. 53°18' N, 23°08' E
10. 52°35' N, 17°35' E
11. 49°47' N, 22°47' E
12. 50°03' N, 22°00' E

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T18:32:57+02:00
1. Częstochowa
2. Bydgoszcz
3. Elbląg
4. Kielce
5. Poznań
6. Wrocław
7. Tarnow
8. Kalisz
9. Białystok
10. Gniezno
11. Przemyśl
12. Rzeszów
2009-10-18T18:36:03+02:00
1. 50°48' N, 19°07' E - Częstochowa
2. 53°08' N, 18°00' E - Bydgoszcz
3. 54°10' N, 19°22' E - Elbląg
4. 50°52' N, 20°38' E - Kielce
5. 52°25' N, 16°55' E - Poznań
6. 51°05' N, 17°00' E - Wrocław
7. 50°03' N, 21°00' E - Tarnów
8. 51°46' N, 18°05' E - Kalisz
9. 53°18' N, 23°08' E - Białystok
10. 52°35' N, 17°35' E - Gniezno
11. 49°47' N, 22°47' E - Przemyśl
12. 50°03' N, 22°00' E - Rzeszów
2009-10-18T18:57:20+02:00
Częstochowa
Bydgoszcz
Elbląg
Kielce
Poznań
Wrocław
Tarnów
Kalisz
Białystok
Gniezno
Przemyśl
Rzeszów