1.Rozwiąż test dotyczący cech estrów.Podkreśl prawidłowe dokończenia stwierdzeń , a umieszczone przy nich litery - czytane kolejno - utworzą hasło.Napisz wyjaśnienie hasła.
1.Ester to produkt reakcji :
e)zobojętnienia
t)estryfikacji
z)hydrolizy
2.Estry występują :
u)w ropie naftowej
ł)w kwiatach i owocach
n)w wodzie mineralnej
3.Nazwa estru składa się z dwóch wyrazów :
u)wyraz pierwszy związany jest z nazwą kwasu , drugi to nazwa alkilu pochodzącego od alkoholu
h)wyraz pierwszy związany jest z nazwą kwasu , drugi to nazwa alkilu pochodzącego od alkoholu
o) wyraz pierwszy związany jest z nazwą alkoholu , drugi to nazwa alkilu pochodzącego od kwasu
4.Grupa funkcyjna estrów nosi nazwę:
l)hydroksylowej
p)karboksylowej
s)estrowej
5.Ester o wzorze sumarycznym C2H5COOCH3 nosi nazwę :
w)etanianu metylu
z)propanianu metylu
k) metanianu propylu
6.W reakcji otrzymywania estrów bierze udział stężony kwas siarkowy (VI), ponieważ :
c)jest silnie higroskopijny przez co zwiększa wydajność reakcji otrzymywania estru
e)jest higroskopijny przez co zmniejsz wydajność reakcji otrzymywania estru
i)opóźnia reakcję chemiczną
7.Estry znalazły zastosowanie :
r)w produkcji nawozów sztucznych
z)w produkcji mydeł,perfum,wód kwiatowych jako substancje zapachowe
d)jako substancje bakteriobójcze
8.Pod wpływem wody estry:
g)dobrze się rozpuszczają
c)ulegają reakcji zobojętniania
e) ulegają reakcji hydrolizy

1

Odpowiedzi

2013-02-22T23:30:36+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1..t) estryfikacji
2..ł) w kwiatach i owocach
3..u) wyraz pierwszy związany jest z nazwą kwasu, drugi to nazwa alkilu pochodzącego od alkoholu
4..s) estrowej
5..z) propanianu metylu
6..c) jest silnie higroskopijny przez co zwiększa wydajność reakcji otrzymywania estru
7..z) w produkcji mydeł,perfum,wód kwiatowych jako substancje zapachowe

8..e) ulegają reakcji hydrolizy

 

TŁUSZCZE - estry wyższych kwasów karboksylowych i glicerolu

6 4 6