Popraw tekst, stosując zamiast powtarzających się wyrazów odpowiednie zaimki. Zwróć uwagę na poprawny szyk utworzonych zdań.

Krzyżacy zostali sprowadzeni do Polski w 1226 r. przez Konrada Mazowieckiego. Krzyżacy opanowali ziemię chełmińską i, wspomagani przez książąt piastowskich, podbili Prusy, po czy utworzyli w Prusach państwo zakonne. Państwo zakonne podporządkowało sobie w latach 1308-1309 całe Pomorze Gdańskie. Ciągła ekspansja Zakonu, zagrażająca Litwie i Polsce, doprowadziła do zawarcia przeciw Zakonowi unii polsko-litewskiej w Krewie. W 1409 r. wybuchła "wielka wojna" z Polską. W "wielkiej wojnie" Krzyżacy ponieśli miażdżącą klęskę pod Grunwaldem.

Z góry dziękii ;>

2

Odpowiedzi

2010-02-27T18:39:12+01:00
Krzyżacy zostali sprowadzeni do Polski w 1226 r. przez Konrada Mazowieckiego. Opanowali oni ziemię chełmińską i, wspomagani przez książąt piastowskich, podbili Prusy, po czym utworzyli tam państwo zakonne. Państwo to podporządkowało sobie w latach 1308-1309 całe Pomorze Gdańskie. Ciągła ekspansja Zakonu, zagrażająca Litwie i Polsce, doprowadziła do zawarcia przeciw niemu unii polsko-litewskiej w Krewie. W 1409 r. wybuchła "wielka wojna" z Polską. W wojnie tej Krzyżacy ponieśli miażdżącą klęskę pod Grunwaldem.
134 4 134
2010-02-27T18:44:08+01:00
Krzyżacy zostali sprowadzeni do Polski w 1226 r. przez Konrada Mazowieckiego. Opanowali oni ziemię chełmińską i wspomagani przez książąt piastowskich podbili Prusy, po czym utworzyli w nich państwo zakonne. W latach 1308-1309 to państwo podporządkowało sobie całe Pomorze Gdańskie.Ciągła ekspansja Zakonu, zagrażająca Litwie i Polsce, doprowadziła do zawarcia przeciw niemu unii polsko-litewskiej w Krewie.W 1409 r. wybuchła "wielka wojna" z Polską.W niej Krzyżacy ponieśli miażdżącą klęskę pod Grunwaldem.
78 3 78