1.Czym charakteryzuje się strój podlaski?
2.Wpisz pięć wyrażeń gwarowych używanych na Podlasiu.
3.Uzupełnij zdanie dotyczące granic państwa polskiego.
Naturalne granice Polski stanowią na północy ______________ na południu ____________________ , na wschodzie _________________,
a na zachodzie ________________ .
4. Wymień elementy, którymi różnią się poszczególne regiony w Polsce. (co najmniej 5)


Dziękuję bardzo z góry.
Liczę na szybką i dobrą pomoc.
Jeszcze raz dziękuję.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T20:11:50+01:00
Ad.2
-zaperłam dom( zamknęłam dom)
-pójtta( idź tam)
- przynieśta( przynieś)
-
-
ad.3
1.morze bałtyckie
2.Czechy, Słowacja
3.Białoruś, Ukraina
4. Niemcy