1.) Rozwiąż równanie:
1 - 3x/2 = - 0,5
2.) Oblicz:
- 2,6 + 3,4 :1,7 + 3/4 * (- 1 1/3)
3.) Oblicz pole trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna ma długość 13 cm, a jedna z przyprotokątnych ma 5 cm.
4.) Rozwiąż nierówność:
2y [ 3(y-1) - 1] > 3y ( 2y + 1 ] - 22
5.) Pole trójkąta równobocznego wynosi 36 pierwiastów z 3 cm2. Oblicz obwód tego trójkąta.
6.) Po wakacjach Marzena utyła 20% i waży 54 kg. Ila kg ważyła Marzena przed wakacjami?
7.)Wyznacz liczby naturalne, które spełaniają nierówność:
( 3x - 2 /2) 2 - (x +1)2 < 5/4 ( x- 1) - ( 4 1/2)2
8.)Gdy do roztworu soli o stężeniu 10 % dodano 0,5 kg soli, to otrzymano roztwór o stężeniu 15 %. Ile w początkowym roztworze było soli, a ile kg wody?
9.) Karol i Adaś mają 24 gruszki, przy czym Adaś ma 2 razy mniej niż Karol. Ile gruszke ma każdy z nich.
10.) Oblicz pole koła opisanego na kwadracie o boku 4 dm.

1

Odpowiedzi

2010-02-27T19:27:06+01:00
1) 1 - 3x/2 = - 0,5 /*2
2-3x = -1 / -2
-3x = -1 -2
-3x = -3 / /(-3)
x = 1

2) - 2,6 + 3,4 :1,7 + 3/4 * (- 1 1/3) = -2,6 + 34/10 * 10/17 + 3/4 * (-11/3) =
-2,6 + 2 - 11/4 = -0,6 - 11/4 = -6/10 -11/4 = -24/40 -110/40 = -134/40 = -3,35

3) P = a * h/2 = 5*13/2 = 32,5

4) 2y [ 3(y-1) - 1] > 3y ( 2y + 1 ] - 22
2y (3y -3 -1) > 6y +3y -22
6y -6y -2y > 9y -22
-2y > 9y -22
-2y - 9y > -22
-11y > -22 //(-11)
y< -2

5) P = 36 pierwiastek z 3 cm2
Obw = ?
36pierwiastek z 3 = a*h / 2 /*2
72pierwiastek z 3 = a do kwadratu
a = wszystko pod dużym pierwiastkiem 72 pierwiastek z 3
a = pierwiastek z 216
a = wszystko pod dużym pierwiastkiem 9*24
a = 3 pierwiastek z 24
a = 3 pod pierwiastkiem 4*6
a = 3*2 pierwiastek z 6
a = 6 pierwiastek z 6
Obw = 6 pierwiastek z 6 * 3 = 36 pierwiastek z 6

6)54 + 20% = 54 + 20/100 = 54 + 2/10 = 54/1 + 2/10 = 540/10 + 2/10 = 542/10 = 54,2

7) nie wiem

8) nie wiem

9) x = Karol
y = Adaś
x+y = 24
y/2 = x
24 /2 = 12
12/2 = 6
6+2 = 8
8*2 = 16 = Karol
24 - 16 = 8 = Adaś

10) d = apierwiastek z2
d= apierwiastek z2
4 pierwiastek z2 / 2 = 2 pierwiastek z2
P = pi r kwadrat
pi = 3,14
P = 3,14 * (2 pierwiastek z2)kwadrat = 3,14 * (4*2) = 3,14 * 8 = 25,12

sory ale nie wiem jak zrobić te 2 zadania, mam nadzieję że ci pomogłam