Odpowiedzi

2010-02-27T19:11:43+01:00
W 997 r. praski biskup Wojciech przybył do Polski i podjął się nawrócenia plemienia pogańskich Prusów.Misjonarz został jednak przez Prusów zamordowany,a Bolesław Chrobry wykupił jego ciało i złożył w gnieźnieńskim kościele. Wkrótce Wojciech został ogłoszony świętym.W 1000 roku do grobu św. Wojciecha przybył władca Niemiec,cesarz Otton III.Podróż ta była pielgrzymką do grobu świętego,ale także miała cel polityczny. Cesarz dążył do zjednoczenia Europy i poszukiwał sprzymierzeńców.Sądził, ze Bolesław poprze jego plany. Otton III zawarł przymierze z władcą Polski,które kronikarz tak opisał:
"A cesarz zdjąwszy z głowy swój diadem cesarski,włożył go na głowę Bolesława,a na zadatek przymierza i przyjaźni,i za chorągiew tryumfalną, dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią świętego Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię świętego Wojciecha."
Otton III zmarł wkrótce po wizycie w Gnieźnie .Nowy władca Niemiec zamierzał podporządkować sobie Polskę.Dążenia te szybko doprowadziły do wybuchu wojen polsko-niemieckich.
Mimo to zjazd gnieźnieński nie okazał się bezowocny.Ogłoszono na nim decyzję papieża o utworzeniu arcybiskupstwa(metropolii) w Gnieźnie.Arcybiskupowi metropolicie podlegały biskupstwa utworzone w Krakowie,Wrocławiu i Kołobrzegu.Potwierdzono także,że Kościół w Polsce jest niezależny i podlega bezpośrednio papieżowi.Postanowienia zjazdu umocniły zatem niezależność Polski.
1 5 1