5. Przyporządkuj nazwie soli jej wzór sumaryczny:
1) MgS
2) Al2(SO3)3
3) NaNO3
4)CaCO3
5)K3PO4
a) Fosforan (V) potasu
b)Siarczan (VI) glinu
c) siarczan(IV)glinu
d) siarczek magnezu
e) węglan wapnia
f) azotan (V)sodu
6. Uzupełnij równania reakcja:
a) Al(OH)3+HCl…………………+………………..
b) MgO +H3PO4……………….+………………
7. Do roztworu wodorotlenku wapnia- Ca(OH)2 ze wskaźnikiem uniwersalnym dodano roztworu kwasu azotowego(V) – HNO3
Roztwór zmienił barwę na żółtą
a) Jaką barwę miał początkowy roztwór??
b) Jaki odczyn oraz wartościowość pH miał końcowy roztwór?
c) Zapisz do doświadczenia odpowiednie równanie reakcji.
Błagam pomocy a i proszę o numerowanie zadań ;***

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T19:04:15+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
5.
a) Fosforan (V) potasu-------5) K3PO4
b)Siarczan (VI) glinu---------6) Al2(SO4)3
c) siarczan(IV)glinu----------2) Al2(SO3)3
d) siarczek magnezu--------1) MgS
e) węglan wapnia-----------4)CaCO3
f) azotan (V)sodu------------3) NaNO3

6. Uzupełnij równania reakcja:
a) Al(OH)3 + 3 HCl----->AlCl3 + 3 H2O
b) 3 MgO + 2 H3PO4---->Mg3(PO4)2 + 3 H2O

7.
a) Jaką barwę miał początkowy roztwór?
niebieską
b) Jaki odczyn oraz wartościowość pH miał końcowy roztwór?
odczyn obojętny, pH=7
c) Zapisz do doświadczenia odpowiednie równanie reakcji.
Ca(OH)2 + 2 HNO3---->Ca(NO3)2 + 2 H2O