1. dokończ równania reakcji, dobierz wspolczynniki:

a. SO3+H2O ->
B. K2O+H2O ->
C. Al2O3+H2O ->
D. Li + H2O ->

2 ILE RAZY MASA CZASTECZKOWA WODY JEST MNIEJSZA OD MASY CZASTECZKOWEJ KWASU WĘGLOWEGO?

3. PRZEDSTAW BUDOWE ATOMU, POLOZENIE W UO ARSENU

75
As
33

4. ZDYSOCJUJ ZWIAZKI:

HNO3

2H3PO4

Mg(OH)2

4NaOH

5. OBLICZ ZAWARTOSC PROCENTOWĄ SIARKI W KWASIE SIARKOWODOROWYM!

1

Odpowiedzi

2011-07-13T12:50:19+02:00

Zadanie 1

 

a) SO₃+H₂O-> H₂SO₄
b) K₂O+H₂O-> 2KOH
c) Al₂O₃+H₂O-> reakcja nie zachodzi
d) 2Li + 2H₂O-> 2LiOH+ H₂

 

Zadanie 2

 

M_H_2_O= 18\frac{g}{mol} \\ MH_2_C_O_3 = 62\frac{g}{mol} \\ \frac{62{g}{mol}}{18{g}{mol}}

 

Masa cząsteczkowa wody jest o 3,44raza mniejsza od masy cząsteczkowej kwasu węglowego.

 

Zadanie 3

 

Położenie:

okres:4

grupa: 15

 

liczba protonów: 33

liczba elektronów: 33

liczba neutronów: 42

 

Zadanie 4

 

HNO₃-> H⁺+ NO₃⁻

2H₃PO₄-> 6H⁺+ 2PO₄³⁻

Mg(OH)₂-> Mg²⁺+ 2OH⁻

4NaOH-> 4Na⁺+ 4OH⁻

 

Zadanie 5

 

M H₂S= 34g/mol

 

34g- 100%

32g- x

x= 94,1%

 

Zawartość siarki to 94,1%.