A.POBRZEŻA POŁUDNIOWOBAŁTYCKIE:
1. Określić typ Morza Bałtyckiego

b.POJEZIERZA POLSKIE:
1.Wymienić formy młodej rzeźby polodowcowej
2.Przedstawić walory krajoznawcze i wypoczynkowe pojezierzy.

c. Podzielić surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze wykorzystanie.

Bardzo proszę o pomoc. Jest to dla mnie bardzo ważne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T21:07:56+01:00
A1.śródlądowe

b1 -

b2.
krajoznawcze:
-zwiedzanie
-poszerzenie wiedzy
-odkrycie nowych obiektów
wypoczynkowe:
-lasy
-świeże powietrze
-kąpiele

c)
surowce energetyczne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, uran, torf, ropa naftowa, gaz ziemny i łupki bitumiczne. Przy czym węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa oraz gaz ziemny i uran

surowce metaliczne obejmujące rudy wszystkich metali.

surowce niemetaliczne np.: rudy chromu, tytanu, niklu, krzemu, miedzi, cynku, ołowiu, cyny, rtęci.

Złoża metali szlachetnych - złota i srebra, platyny.
2 5 2