Zad1. Granica morska stanowi 14,8% długości granic polski . Oblicz długość granic lądowych, jeśli długość granic polski wynosi 3538km?

zad2. W świeżym chlebie jest 36% wody. Ile wody jest w 80dag chleba? Czy to jest więcej, czy mniej niż szklanka wody?

zad3. Cenę towaru podwyższono o 20%, a po pewnym czasie podwyższono jeszcze o 10%. Jaka jest cena towaru, jeżeli przed podwyżkami kosztował 1200zł?

zad4. Banany w sprzedaży detalicznej kosztowały 3,90zł za kg. Sprzedawca do ceny hurtowej doliczał 50% ceny. Jaka była cena hurtowa 1kg bananów? jaki zysk miał sprzedawca ze sprzedaży 300kg bananów, jeśli 70kg musiał sprzedać tylko z 25% zyskiem.

zad5. Za 2 zeszyty zapłacono 14zł. Ile kosztuje, każdy zeszyt, jeśli 1 jest o 40% tańszy od drugiego?


PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDZ

3

Odpowiedzi

2010-02-27T19:22:27+01:00
Zad.1]
100%-14,8%=85,2%
85,2% z 3538km=0,852×3538= około 3015,08km mają granice lądowe
zad.2]
36%z 80dag=0,36×80=28,8dag jest wody w tym chlebie
to więcej niż szklanka która ma zwykle 25dag
zad.3]
1200+20%=1200+0,2×1200=1440
1440+10%=1440+0,1×1440=1584zł teraz kosztuje
zad.4]
150%=3,90
100%=x
.............
x=3,90×100:150
x=2,60zł= cena hurtowa 1 kg bananów

3,90-2,60=1,30 zł= zysk z 1 kg bananów

300kg-70kg=230kg
230×1,30=299zł= 50% zysk ze sprzedaży 230kg bananów


2,60+25%=2,6+0,25×2,60=3,25
3,25-2,60=0,65zł=zysk 25 %
0,65×70kg=45,50
cały zysk:
45,50+299=344,50zł
zad.5]
x=cena 1 zeszytu
y=cena 2 zeszytu
y=60%x

x+y=14
y=0,6x

x+0,6x=14
1,6x=14
x=14:1,6
x=8,75

y=0,6×8,75=5,25
zeszyty kosztują:5,25 i 8,75 zł
1 5 1
2010-02-27T19:27:18+01:00
Zadanie 1.
14,8%*3538km=523,624km
3538km-523,624km=3014,376km

Odp. Długość granicy lądowej Polski wynosi 3014,376 km.

zadanie 2.
36%*80dag=28,8dag

Odp. W 80 dag chleba znajduje się 28,8 dag wody. Jest to więcej niż szklanka wody.

zadanie 3.
100%+20%=120%
120%*1200zł=1440zł - cena towaru po pierwszej podwyżce
100%+10%=110%
110%*1440zł=1584zł - cena towaru po drugiej podwyżce

Odp. Cena towaru wynosi 1584 zł.

zadanie 4.
50%*3,90zł=1,95zł - cena hurtowa jednego kilograma bananów
125%*1,95zł=2,44zł
2,44zł*70=170,80zł
300kg-70kg=230kg
230kg*3,90zł=897zł
170,80zł+897zł=1067,80zł - ilość pieniędzy zarobionych ze sprzedaży bananów w cenie detalicznej
300kg*1,95zł=585zł - ilość pieniędzy zarobionych ze sprzedaży bananów w cenie hurtowej
1067,80zł-585zł=482,80zł

Odp. Zysk ze sprzedaży bananów w cenie detalicznej wynosi 482,80zł.

zadanie 5.
x - cena pierwszego zeszytu
100%+40%=140%
140%*x - cena drugiego zeszytu

x+140%*x=14zł
x+1,4x=14zł
2,4x=14zł
x≈5,83zł
140%*5,83zł=8,17zł

Odp. Pierwszy zeszyt kosztował 5,83zł, zaś drugi 8,17zł.
1 5 1
2010-02-27T19:27:23+01:00