Odpowiedzi

2010-02-27T19:09:47+01:00
Woda, tlenek wodoru – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem.

Gazami szlachetnymi nazywa się pierwiastki z ostatniej, 18 (VIII A) grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych.
Do pierwiastków tych zalicza się: hel, neon, argon, krypton, ksenon, radon. Prawdopodobnie gazem szlachetnym jest również syntetyczny pierwiastek ununoctium.

Azot – pierwiastek chemiczny z grupy niemetali. Zawartość w górnych warstwach Ziemi wynosi 0,0019%.
2010-02-27T19:25:59+01:00
Rozumiem ze definicja chemiczna?
Proszę.

Woda -- to nie tylko rzeki, moza, jeziora lodowce ale także wody gruntowe i podziemne mineralne, para woddna jako składnik powietza, wieczne śniegi, lodowcekrystalicyjna w minerałach, składnik organizmów.
Występuje w 3 stanach skupienia i może zmieniać stan skupienia pod wpływem ciśnienia (1013hPa). Woda wrze w temperaturze 100 stopni(krzepnie w 0 stopni celsjusza)
Gdy ciśnienie zewnętrzne jest inne, zmieniają się wartości temperatury wrzenia i topnienia. Najwięcej wody jest w hydrosferze. Znajduje sie u wszystkich istot żywych(ciało człowieka 58-60%, ryby ok.80%)
Z udziałem wody przebiegają wszystkie procesy życiowe:
-trawienie
-wydalanie
-krążenie krwi
-oddychanie
-cała przemiana materii.
jest jednym z czynników powodujących wietrzenie skał. Zapobiega też nadmiernemu wypromieniowaniu ciepła

Gazy Szlachetne - to głównie argon, hel, neon, krypton, ksenon,. Gazy te mają bardzo podobna właściowści i w zwykłych warunkach nie reagują z pierwiastkami ani z związkami chemicznymi. Stąd ich nazwa: Gazy szlachetne.

Azot- spełnia zasadniczą rolę w zyciu roślin. Główny składnik powietrza.ystepuje on w wielu zw. chemicznych zarówna w organizmach żywych jak i w minerałach. został odkrywt przez Danila Rutherforda.
Utrzymuje się z niego amoniak-służący do produkcji tworzyw sztucznych oraz kwasu azotowego.