1.Dla pewnych liczb a,b,c wartość wyrażenia a -2b + 4c wynosi 6. Podaj dla tych samych liczb a,b,c wartości wyrażeń :

a) -3a + 6b -12c
b) 4b - 2a - 8c
c) ½ a - b + 2c - 3

2.Znjadź:
a) długość boku kwadratu o obwodzie 8c-4d
b) wysokość prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat o boku długości α i którego objętość wynosi 2a²+a²
c) wysokość trójkątao podtswie α i polu ½ a²+3/2 ab


PS. Tylko niech będą z obliczeniami, bo tego nie rozumiem!
Z góry dzięki ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T20:57:19+01:00
1.
a) (a -2b + 4c) * (-3) = -3a + 6b -12c
więc -3a + 6b -12c = -18
b) 4b - 2a - 8c = (a -2b + 4c) * (-2)
więc 4b - 2a - 8c = -12
c) ½ a - b + 2c = (a -2b + 4c) / 2
więc ½ a - b + 2c - 3 = 6/2 - 3=0

2.
a) bok kwadratu o obwodzie 8c-4d jest równy 2c-d, bo (8c-4d)/4=2c-d

b)V=a*a*h
h=2a²+a² - a²
h=2a²

c) P=1/2 *a*h
½ a²+3/2= 1/2 *a*h /*2
a²+3 = ah
h=(a²+3)a
h = a + 3/a


122 4 122