Odpowiedzi

2009-10-18T18:56:43+02:00
Do chemosyntezy wykorzystuje sie energie chemiczna , a dofotosyntezy energie swietlna
15 3 15
2009-10-18T18:58:47+02:00
Zasadnicza różnica pomiędzy fotosyntezą a chemosyntezą polega na wykorzystaniu odmiennych źródeł energii.! :) Fotosynteza wykorzystuje energie świetlną a chemosynteza energie chemiczną.
16 3 16
Najlepsza Odpowiedź!
  • kh24
  • Rozwiązujący
2009-10-18T18:59:05+02:00
FOTOSYNTEZA - jest to wielostopniowy proces przyswajania dwutlenku węgla i wody przez rośliny zielone i niektóre bakterie, prowadzący do wytworzenia węglowodanów jako produktów końcowych. Energia niezbędna do fotosyntezy jest dostarczana w pierwszym stadium fotosyntezy w postaci światła absorbowanego przez cząsteczki chlorofilu.

A natomist CHEMOSYNTEZA to proces przyswajania tlenku węgla z atmosfery i zachodzi nie przy udzile światła tak jak w fotosyntezie tylko dzięki energii chemicznej uzyskiwanej z utleniania prostych substancji nieorganicznych takich jak metan, siarkowodór, amoniak , wodór i sole żelaza (III) i chemosyntezę przeprowadzają niektóre gatunki bakterii tak zwane chemautotrofy ( a nie rosliny zielone) :)
24 4 24