A)Po III rozbiorze Polaków swiałych patriotów wyjechało z kraju i udało się na.....
b)Powodem opuszczenia ojczyzny była chęć prowadzenia walki o.......
c)Inną przyczyną wyjazdu były.......zaborców


Wyjaśnij dlaczego władze pruskie prowadziły politykę germanizacji wobec narodu polskiego. Podaj dwa powody tej polityki.Podaj trzy przykłady działań Polaków świadczących, że bronili się przed rusyfikacją.Prosze o szybką odpowiedź.
Wybiore najlepszą wypowiedź i nagrodzę wieloma punktami.

3

Odpowiedzi

2010-02-27T19:31:24+01:00
A) obczyzne lub wygnanie lub emigracje
b) morale mieszkanców i kulture polską
c) prześladowania przez zaborćuw

Prusy chcieli nas zgermanizowac by zapobiec buntom i stworzyć z nas niemiecą prowincje.
- Zakazanie muwienia , myślenia po polsku
- Odbierania majątków polakom patriotom

- Tajne szkoły
- drukowanie broszur patriotycznych
- czytanie polskich książek

licze na naj
2010-02-27T19:52:07+01:00
Ad.1
a)emigrację
b)niepodległość
c)prześladowania
Ad.3
Zaczęli zakładać tajne organizacje konspiracyjne.
Organizowali powstania przeciwko zaborcy.
Edukowano społeczeństwo poprzez organizowanie wykładów w prywatnych mieszkaniach, aby ukształtowała się w nim świadomość narodowa.
Ad.2
Prusy chciały na terenach Rzeczypospolitej osadzać własnych chłopów
2010-02-27T21:33:55+01:00
A) emigracje
b)u boku innych narodów
c)prześladowania

1) zabić ducha waliki Polaków
2)podporzontkowac Polaków

1)tajne nauczanie
2)strajki
3)bunty