Rozwiąż zadania:
zad: Kocioł o średnicy 6dm i wysokości 5dm wypełniony jest grochówką aż po brzegi. Chochla ma kształt półkuli o promieniu 6cm. Żołnierze dostają po dwie chochle zupy. Czy zupy wystarczy dla 150 żołnierzy?
Odp: Tak.

zad: Czy złota kula, która waży tyle co Ty, ma promień większy czy mniejszy niż 12cm? (1cm³ złota waży 0,019kg). Do obliczeń przyjmij, że π ≈ 3.

zad: Do akwarium, którego dno ma wymiary 40cm x 50zm, dolano 5 litrów wody. Poziom wody w akwarium podniósł się, ale woda się z niego nie wylała. O ile centymetrów podniósł się poziom wody?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T19:31:28+01:00
1.
Analiza zadania:
Kocioł:
s (średnica)= 6dm
H (wysokość)=5dm
r (promień) =1/2*6dm=3dm

Chochla:
s=6cm=0,6dm

v (objetość) kocioła = π*r²*H
v=π*(3dm)²*5dm
v=π*9dm²*5dm
v=45πdm3 (do potęgi 3)

v chochla= 1/2*4/3*π*r3 (1/2 bo półkula)
v=1/2*4/3*π*(0,6dm)3 (do potęgi 3 )
v=2/3*π*0,216dm3
v=0,144πdm3

Teraz sprawdzamy czy każdy z 150 dostanie po dwie chochle zupy:

45πdm3/2*0,144πdm3=316,5

Odp.Z pewnością zupy wystarczy na 150 żołnierzy.


2.
Jeśli np.Ważysz 60 kg to będzie tak:
Dane:
r = 12 cm
m = 60 kg
π= 3
1cm³ => 0,016 kg

V = 4/3 * π * r³
V = 4/3 * 3 * 12³ = 4 * 1728 = 6912 (cm³)

6912 * 0,016 = 110,592 (kg)

Odp.: Promień kuli musi być mniejszy niż 12 cm.


3.Nie Umiem ;)

Myślę że pomogłam liczę na Naj.!!
1 5 1