Rozpuszczalność siarczanu (VI) miedzi (II) w temperaturze 20˚C wynosi 20,7g/100g H₂O. Gęstość nasyconego roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) w temperaturze 20˚C wynosi 1,2g/cm³.
Oblicz stężenie procentowe, oraz stężenie molowe nasyconego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) w temperaturze 20˚C.

OBLICZENIA!

3

Odpowiedzi

2010-02-27T19:42:31+01:00
1. STĘŻENIE PROCENTOWE
Rozpuszczalność wynosi 20,7g na 100g wody.
Cp = ms/mr*100%

ms = 20,7g
m wody = 100g

mr = ms + m wody
mr = 20,7 + 100g
mr = 120,7g

Cp = 20,7g/120,7g*100%
Cp = około 17%

Odp: Stężenie procentowe wynosi około 17%.

2. STĘŻENIE MOLOWE

Cm = ms/Ms * V

ms = 20,7g
Siarczan(VI)miedzi(II) - CuSO4
Ms = 159,5 g/mol

d = m/V
V = m/d
V = 120,7g/1,2g/cm3
V = 100,6 cm3 = 0,1dm3

Cm = 20,7/159,5g/mol * 0,1dm3
Cm = około 1,3 mol/dm3

Odp: Stężenie molowe wynosi około 1,3 mol/dm3.

Jak coś niejasne pisz na priv. ;)
2 1 2
2010-02-27T19:43:38+01:00
Ms - 20,7g
m rozpuszczalnika - 100g
mr=ms+mrozp
mr=20,7g+100g=120,7g
Cp=ms*100%/mr
Cp=20,7g*100%/120,7g
Cp=17,15%

Cm=n/V
d=m/V
V=m/d
V=120,7g/1,2g/cm3
V=100,6cm3 ~0,1dm3
n=m/M
M CuSO4=160g/mol
n=20,7g/160g/mol
n=0,13mol

Cm=n/V
Cm=0,13mol/0,1dm3
Cm=1,3mol/dm3
2 2 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T19:48:12+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Z def. stęż. procent.
20,7g siarczanu------120,7g roztworu(20,7g soli+100g wody)
xg siarczanu----------100g roztworu
x=20,7*100/120,7
x=17,15g
x=17,15%

Masę roztworu zamieniam na objętość dzięki znajomości d
v=m/d
v=120,7/1,2
x=100,58cm3 roztworu

Masę siarczanu zamieniam na liczbę moli
mCuSO4=64u+32u+4*16u=160u
160g siarczanu------1mol
20,7g siarczanu------xmoli
x=20,7/160
x=0,13mola
0,13mola-------100,58cm3
xmoli-----------1000cm3
x=0,13*1000/100,58
x=1,29mola
x=1,29mol/dm3

Roztwór ten posiada stężenie procentowe 17,15%, molowe 1,29mol/dm3
2 5 2