Odpowiedzi

2010-02-27T19:54:42+01:00
Przebieg wojny z Rosją:
a) 1609-1611- oblężenie i zdobycie Smoleńska przez Zygmunta III Waze
b) 1610- bitwa pod Kłuszynem, rozbicie przez wojska Stanisława Żółkiewskiego sił rosyjskich
c) ugoda Żółkiewskiego z bojarami rosyjskimi (unia polsko-rosyjska) odrzucona przez Zygmunta III
d) zajęcie przez Polaków Moskwy, gdzie utrzymywali się do 1612r
e) 1613- carem Rosji Michał Romanow

Przyczyny konfliktu z Turcją:
a) wyprawy kozaków (poddani króla polskiego) na terytorium Turcji (poddani sułtana tureckiego) na Rzeczpospolitą
b) ingerencja Rzeczpospolitej w sprawy Mołdawii
c) bezpośrednia przyczyna wojny czyli tzw. Pierwsza Odsiecz Wiedeńska

Przebieg:
- klęska wojsk polskich pod Cecorą, śmierć hetmana Żółkiewskiego (1620)
- skuteczna obrona Chocimia (1621)
- najazd wojsk tureckich na Polskę (1672)
- zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
- rozejm w Buczaczu (1672)
- bitwa pod Chociemiem, pokonanie Turków (1673)
- rozejm w Żurawnie (1673)
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T20:04:58+01:00
Wojna z Turcją:
przyczyny:
-spory między państwami o wpływy nad księstwami Mołdawii i Wołoszczyzny
-Tatarzy łupili pogranicza RP
-kozacy- poddani króla polskiego regularnie najeżdżali ziemie turecki

przebieg:
-bitwa pod Cecorą 1620 (przegrana Polaków)
-skuteczna obrona twierdzy Chocim 1621

druga połowa XVII wieku
-oblężenie przez Turków Kamieńca Podolskiego
1672-pokój w Buczaczu
-oddanie Tatarom województwa podolskiego, bracławskiego i część kijowskiego
-płacenie Turcji całoroczną daninę

1673- bitwa pod Chocimiem
Pokonanie Turków przez Jana III Sobieskiego. Nie odzyskanie utraconych ziem

wojny z Rosją
1564-porozumienie rosyjsko-kozackie. Car wciela ziemie ukraińskie do Rosji rozpoczyna wojnę z Rosją
1609-1611- oblężenie i zdobycie Smoleńska przez Zygmunta III Waze
1610- bitwa pod Kłuszynem, rozbicie przez wojska Stanisława Żółkiewskiego sił rosyjskich
ugoda Żółkiewskiego z bojarami rosyjskimi (unia polsko-rosyjska) odrzucona przez Zygmunta III
zajęcie przez Polaków Moskwy, gdzie utrzymywali się do 1612r
1613- carem Rosji Michał Romanow
1667 rozejm w Andruszkowie
2 3 2