Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T04:20:49+01:00
5 kg Cl2 stanowi 5kg / (71 kg/kmol)= 0,07 kmol = 70 mol

Z równania Clapeyrona:
nR = pV/T
V = nRT/p, gdzie n=ilość moli, R=8,3 J/(mol * K) - stała gazowa, T=temperatura, p=ciśnienie
Ciśnienie normalne:
p = 1013 hPa = 101300 Pa = 101300 N/m2

V = 70 * 8,3 * 295 / 101300 [mol * Nm/(mol*K) * K /(N /m2) =m3]
V = 1,69 m3
Jest to więcej niż ilość gazu w warunkach normalnych wynoszących 22,4 dm3/mol, a więc 70*22,4=1,57 m3, ponieważ w zadaniu nie mamy warunków normalnych (1013 hPa i 273K = 0⁰ C).
3 3 3