Odpowiedzi

2010-02-27T20:25:43+01:00
2010-02-27T22:47:26+01:00
Jan napisał trzy listy. Napisał także Apokalipsę (inaczej Objawienie św. Jana)