Odpowiedzi

2010-02-27T20:02:35+01:00
1. Przyczyny upadku

– sytuacja gospodarcza,
– wewnętrzna sytuacja polityczna,
– czynniki zewnętrzne.

2. Gospodarka

– podstawą gospodarki rzymskiej ok. III wieku stają się ogromne majątki ziemskie zwane latyfundiami;
– latyfundium opiera się na pracy kolonów (drobnych dzierżawców rolnych), którzy w okresie panowania Konstantyna Wielkiego zostali przypisani do ziemi;
– przyczyny upadku gospodarczego to: brak rąk do pracy (mało niewolników), zniszczenia spowodowane przez najazdy barbarzyńców, zabójcze podatki (nakładane w celu wzmocnienia armii) oraz inflacja.

3. Kryzys polityczny

– niemożność rządzenia ogromnym imperium przez jedną osobę powoduje rozpad państwa na dwie części: zachodnią z centrum w Italii (stolica w Rawennie) oraz wschodnią ze stolicą w Konstantynopolu (ostatni wspólny cesarz to Teodozjusz Wielki);
– brak ciągłości dynastycznej, nieustanne zamieszki przy zmianie władcy.