1.Które z kontynentów znajdują się pa półkuli północnej
2.Do pierwiastków (substancji prostych należą)
a) tlen, woda , żelazo b)dwutlenek węgla, azot, miedź
b) węgiel, siarka, żelazo
3.Jak rozmnażają się rośliny ?
a) płciowo b)bezpłciowo c) bezpłciowo i płciowo
4. Do roślin nagonasiennych należą
a) lipa, jesion, buk b) sosna, modrzew, jodła
c) burak, świerk, tulipan
5. Czy w komórce zwierzęcej zachodzi proces fotosyntezy ?
6. Do zwierząt kręgowych należą :
a) stawonogi, ryby, ptaki b) gady, ptaki, ssaki
c) ssaki, płazy, mięczaki
7. Do zwierząt bezkręgowych należą :
a) stawonogi, mięczaki, pierścienice b) ryby, płazy,gady
c) mięczaki, gady, parzydełkowce
8. Wokół Ziemi istnieje pole grawitacji. Jak to udowodnisz ?

Nie muszą być wszystkie odpowiedzi (większość tak) Proszę o szybkie odpowiedzi !!!

2

Odpowiedzi

2010-02-27T20:09:12+01:00
1.Które z kontynentów znajdują się pa półkuli północnej-europa azja ameryka północna
2.Do pierwiastków (substancji prostych należą)
b) węgiel, siarka, żelazo
3.Jak rozmnażają się rośliny ?
c) bezpłciowo i płciowo
4. Do roślin nagonasiennych należą
b) sosna, modrzew, jodła
5. Czy w komórce zwierzęcej zachodzi proces fotosyntezy ? nie
6. Do zwierząt kręgowych należą :
b) gady, ptaki, ssaki
7. Do zwierząt bezkręgowych należą :
c) mięczaki, gady, parzydełkowce
ma nadzieje że pomogłam raczej wszystko powinno być tak
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T20:18:02+01:00
1) Europa, Afryka, Ameryka pólnocna, Azja
2) węgiel, siarka, żelazo
3) bezpłciowo i płciowo
4) sosna, modrzew, jodła
5) Nie, proces fotosyntezy zachodzi w komórkach takich jak: roślinna
6) stawonogi, ryby, ptaki
7) mięczaki, gady, parzydełkowce
8) Wszystko co istnieje jest przyciągane do ziemi. Ludzie po niej chodzą, przedmioty spadają i uderzają o powierzchnie. Przyczyną tych zjawisk jest pole grawitacji.
1 5 1