Przetłumacz dosłownie bo che zrobić biografie czekam do niedzieli czyli jótra


Kristen Jaymes Stewart was born in Los Angeles, California on April 9th, 1990 to John Stewart and Jules Mann-Stewart. Kristen’s father, John, works as a stage manager and TV producer for different organizations, most notably FOX. Her mother, Jules Mann-Stewart, is originally from Australia and works as a script supervisor in Los Angeles. Kristen also has an older brother, Cameron.

When Kristen was young, her family relocated to Colorado, where they lived for several years before moving back to Los Angeles. Her acting career began after an agent noticed her performing in a school Christmas play when she was eight years old. After a non-speaking part in a Disney TV movie, Kristen acted in the role of Sam Jennings in The Safety of Objects. Shortly after completing this film, Kristen landed the part of Jodie Foster’s daughter in Panic Room (2002). Then only 12 years old, Kristen was already working with one of the biggest names in Hollywood. She received praise for her performance in the film, and, as a result, garnered the respect of the Hollywood community and was nominated for a Young Artist Award (for a complete list of Kristen’s feature film roles, please refer to the “Filmography” page).

Since the start of her Hollywood career, Kristen has entertained moviegoers with her impassioned character portrayals, specifically that of Bella Swan (in Twilight). With multiple projects currently filming or in the production phases, Kristen continues to move forward in her career and look ahead for new opportunities.

2

Odpowiedzi

2010-02-28T12:09:47+01:00
*Kristen* *Jaymes* *Stewart* był urodzony w Los Angelesie, Stan Kalifornia na Kwietniowym 9-ym, 1990 *John* *Stewart* i Lipce *Mann-Stewart*. *Kristen*’*s* ojciec, *John*, pracuje jak (ponieważ) zarządzający sceny (stadium) i producent TELEWIZJI dla różnych organizacji, najwięcej (najbardziej) szczególnie LIS. Jej matka, Lipce *Mann-Stewart*, jest początkowo od Australii i pracuje (prace) jak (ponieważ) nadzorca scenariusza w Los Angelesie. *Kristen* także ma starszy brat, *Cameron*. Kiedy *Kristen* był młody, jej rodzina przemieszczana do Stanu Kolorado, gdzie one żyli (mieszkał) dla kilku lat przed przesuwaniem plecy (tylny; do tyłu; popierać) do Los Angelesu. Jej działający (działanie; obecny) kariera zaczynał po (po tym, jak) agent zauważył (zauważony) jej wypełniający (przedstawiający; wypełnianie; przedstawianie) w szkolnej grze (sztuka) Bożego Narodzenia kiedy ona była ośmiu latami stary. Po (po tym, jak) nierozmowa części w *Disney* TELEWIZJA film (filmowy), *Kristen* działał w roli *Sam* *Jennings* w Bezpieczeństwie Przedmiotów (obiekt). Wkrótce po skończeniu tego film (filmowy), *Kristen* wysadził (wylądował; wyładował; wysadzony; wyładowany) część *Jodie* Wychowują (sprzyjać) ’*s* córka w Sali (miejsce) Paniki (2002 ). Potem tylko 12 lata stary, *Kristen* już pracował z jedzi z największych nazw (imiona) w Hollywoodzie. Ona otrzymywała wychwalanie za jej wykonanie w filmie, i, w rezultacie *garnered* stosowność (wzgląd) wspólnoty Hollywoodu i był dla Młodego Artysty Nagrody (dla skończonej listy *Kristen*’*s* cechują (przedstawiać) filmowe role, sprawiać przyjemność (proszę) kierują do “*Filmography*” strona ). Zaczynając od (od czasu; od tego czasu, jak) początek (start) jej Hollywoodu kariery, *Kristen* zabawił *moviegoers* z jej *impassioned* charakterystyczne opisania, dokładnie co (żeby; który) *Bella* *Swan* (w *Twilight*). Z wielokrotnymi projektami obecnie nakręcający film (nakręcanie filmu) albo w produkcji faza (dzieli na okresy), *Kristen* kontynuuje (przedłuża) posuwać naprzód w jej karierze i spojrzenie (patrzyć; wyglądać) na przodzie (do przodu) dla nowych sposobności.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T15:44:15+01:00
Kristen Jaymes Stewart urodził się w Los Angeles, Kalifornia 9 kwietnia., 1990 do John Stewart i Jules Mann-Stewart. Kristen ’ s ojciec, Jan, pracuje jako inspicjent i TV producent dla innych organizacji, a w szczególności zbijać z tropu. jej matka, Jules Mann-Stewart, jest początkowo z Australii i pracuje pisać scenariusz z nadzorcy w Los Angeles. Kristen również ma starszego brata, Cameron.
Gdy Kristen była młoda, jej rodzina przeniosła do Kolorado gdzie żyli dla kilka przed laty cofając się do Los Angeles. Jej kariera aktorska zaczęła się po tym jak agent zauważył, jak jej wykonywanie za Boże Narodzenie szkolne zagrały gdy miała osiem lat. Po niemej roli w Disneyu TV film, Kristen działała w roli Sam Jennings w Bezpieczeństwie Przedmiotów. Wkrótce potem kończąc ten film, Kristen załapała rolę Jodie Foster ’ córka s w panice Pokój (2002). Wtedy jedynych 12 lat stary, Kristen już pracowała z jednym z największych imion hollywoodzki. Otrzymała pochwałę dla swojego przedstawienia w filmie, i, w efekcie, zgromadzić szacunek hollywoodzkiej społeczności i został nominowany na Młodego Artystę Nagroda (dla kompletnej listy Kristen ’ s film fabularny pełnometrażowy role, proszę odnosić się? Filmography ” strona).
Od początku jej hollywoodzkiej kariery, Kristen zabawiła widzów kinowych swoimi żarliwymi przedstawieniami znaków, wyraźnie że z Bella Swan (w Zmierzchu). Z wielokrotnymi projektami obecnie filmując albo za etapy produkcyjne, Kristen kontynuuje posunięcie do przodu w jej karierze i patrzy przed siebie dla nowych możliwości.