Wysokość prostopadłościanu wynosi 7 a jego podstawa jest prostokątem o bokach długości 20 i 4(pierwiastków z 11). Oblicz długość przekątnej tego prostopadłościanu i podaj z dokładnością do 1 stopnia miarę kąta nachylenia tej przekątnej do podstawy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T20:37:50+01:00
Obliczam przekątną podstawy z pitagorasa:
d²=20²+(4√11)²
d²=400+176
d²=576
d=24

obliczam przekątną D bryły:
D²=7²+24²
D²=49+576
D²=625
D=25
kąt nachylenia D do podstawy: sin α=7:25=0,28
kąt ten ma 16⁰