Odpowiedzi

2010-02-28T13:05:03+01:00
Reformy Władysława Grabskiego w 1924r.
W 1924r.rząd przystąpił do realizowania reform ekonomicznych.
-Przyspieszono pobieranie nadzwyczajnego podatku od majątku.
-Zmieniono stawki podatkowe
-Podwyższono ceny biletów kolejowych.
-Zlikwidowano niektóre ministerstwa.
-Wprowadzono liczne cięcia budżetowe.
-Zlikwidowano niektóre ministerstwa.
-Utworzono Bank Polski
-Wprowadzono nową jednostkę monetarną-złoty(1,8 miliona marek polskich=1 złoty.)
Osiągnięcia gospodarcze II Rzeczy pospolitej była,rozpoczęta w 1922r.,budowa polskiego-portu w Gdyni.Pozwolił on naszemu krajowi na swobodny handel zagraniczny,utrudniany do tej pory przez władze Wolnego Miasta Gdańsk.

Ustawa o reformie rolnej 15 VII 1920r.
Ustawa zakładała przymusową parcelację majątków liczących 180-400 ha na różnych obszarach państwa (ponad 60 ha w okręgach przemysłowych i podmiejskich) oraz odszkodowania w wysokości połowy rynkowej ceny ziemi.Ustawa ta nie była wykonana gdyż uchwalona Konstytucja marcowa gwarantowała prawo własności,co stało w sprzeczności z niepełną rekompensatą przewidywaną w reformie rolnej.

Reformy Eugeniusza Kwiatkowskiego W 1936r.
-Zawieszenie pożyczek zagranicznych.
-Kontrolę obrotu towarowego z zagranicą.
-Zastosowanie różnych form interwencjonizmu państwowego,poprzez nabywanie udziałów w firmach i bankach.
-Ograniczenie dostępu obcego kapitału.
-Rozpoczęcie procesu stopniowego zacierania różnic pomiędzy bardzie rozwiniętą,położoną na zachód Wisły Polską A i kresową
Polską B.

Budowa fabryki broni i huty żelaza w Stalowej Woli.
-Gazociągi: Jasło-Mościce,Sędziszów-Starachowice..
-Rurociąg naftowy.
-Zakład chemiczny w Mościcach.
-Zakład zbrojenia w Radomiu,Sanoku Starachowicach.
-Fabryka amunicji w Kraśniku.
-Fabryka samochodów ciężarowych w Lublinie.
-Zakłady budowy silników samolotowych w Rzeszowie.
-Fabryka samolotów w Mielcu.
-Elektrownia wodna w Rożnowie na Dunajcu
-Huta żelaza w Stalowej Woli.

2 4 2