-2-8 dla x ∈ (-6,-2>
Dana jest funkcja: f(x) = -x₂ dla x ∈ (-2,2)
2x - 8 dla x ∈ <2,6)

a) narysuj wykres funkcji
b) podaj zbiór wartości funkcji
c) podaj najmniejszą i największą wartość funkcji w przedziale <-2,1>


LEPIEJ NAPISANE ZADANIE JEST W ZAŁĄCZNIKU:)

2

Odpowiedzi

2010-03-01T10:34:32+01:00
-2-8 dla x ∈ (-6,-2>
Dana jest funkcja: f(x) = -x₂ dla x ∈ (-2,2)
2x - 8 dla x ∈ <2,6)

a) narysuj wykres funkcji
b) podaj zbiór wartości funkcji
c) podaj najmniejszą i największą wartość funkcji w przedziale <-2,1>

nie mogę wysłać ci zał, ale omówię ci wykres
składa się on z 3 części , każda w swojej dziedzinie

1)x ∈ (-6,-2>
mamy wykres funkcji linioewej, ale tylko część, czyli odcinek o końcach w punktach (-6,4).(-2,-4). Policzyłam go wstawiając za x=-6 do wzory y=-2x-8 oraz x=-2 punkt (-6,4) kółeczko puste
inne punkty to : (-4,0)- mamy punkt przecięcia z osią x
(-3,-2)

2) x ∈ (-2,2)
y=-x²
to kawałek paraboli z ramionamiu w dół, o końcach (-2, -4) i (2,-4) i wierzchłku w (0,0)

3)x ∈ <2,6)
i jak w 1) odcinek o końcach:(2,-4) i (6,4)-kółeczko puste
przechodzący przez punkty np. (4,0), (3,-2)

te kawałki się łączą w punktach: (-2,-4) i (2,-4)

Zbiór wartości to ZW=<-4,4)
w przedziale <-2,1> największą wartość osiąga funkcja w wierzchołku, czyli dla x=0 i wartość wynosi 0
najmniejszą zaś w x=-2 i wynosi ona -4