Odpowiedzi

2010-02-27T21:12:55+01:00
Męczeństwo narodu polskiego-martyrologia.
bohater IV części dziadów Gustaw przemienia się w Konrada w prologu w części III D.O.M.Bogu najlepszemu największemu,Gustaw zmarł 01.11.1823 roku i narodził się Konrad.
Konkretne wydarzenia historyczne,prześladowania represje wobec Polaków,zsyłanie na sybir w 1823r podniósł Mickiewicz do rangi ponad czasowego ścierania się dobra ze złem.Potraktował Mickiewicz prześladowania w kategoriach religijnych(rzeż niewiniątek i do chrześcijaństwa).
Wniosek:
PROMETEIZM WIELKIEJ IMPROWIZACJI.
Konrad jest po między dobrem i złem Bóg odmawia mu wiedzy o sensie cierpienia i przyszłych losach Polski,bo zgrzeszył pychą uważa się za mistrza "Ja mistrz" za nie przeciętnego, porównuje się do Boga ''Ja czuję nieśmiertelność,nieśmiertelność tworzę,cóż ty większego mogłeś zrobić Boże'' chce władzy takiej jaką ma Bóg chce rządzić duszami ''daj mi rząd dusz'',jest dumny pyszny i zarozumiały,bluzni i odmawia Bogu miłosierdzia ''kłamca kto ciebie nazwał miłością,ty jesteś tylko mądrością" .Mimo wszystko czuje się reprezentantem narodu,zapewnia o swojej miłości"NAZYWAM SIę MILIJON-BO ZA MILIJONY KOCHAM I CIERPIę KATUSZE".
W Improwizacji za tym rozgrywa się dramat podobny do dramatu Prometeusza.
Prometeizm-bunt przeciwko Bogu dla dobra ludzi.
4 2 4