Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Skład powietrza wdychanego
tlen - ok. 21%;
dwutlenek węgla - ok. 0,03%;
azot - ok. 78%;
argon i inne gazy ( np. kryptolity fosforazowe czy ich pochodne) - ok. 1%.

Skład powietrza wydychanego
tlen - ok. 17%;
dwutlenek węgla - ok. 4%;
azot - ok. 78%;
argon i inne gazy - ok. 1%.
145 2 145
Skład powietrza wdychanego tlen - ok. 21%; dwutlenek węgla - ok. 0,03%; azot - ok. 78%; argon i inne gazy ( np. kryptolity fosforazowe czy ich pochodne) - ok. 1%. Skład powietrza wydychanego tlen - ok. 17%; dwutlenek węgla - ok. 4%; azot - ok. 78%; argon i inne gazy - ok. 1%.
Skład powietrza wdychanego:
- 78% azotu
- 21% tlenu
- 0,03% dwutlenku węgla
- 0,97% innych gazów

Skład powietrza wydychanego:
- 78% azotu
- 16% tlenu
- 5% dwutlenku węgla
- 1% innych gazów
47 4 47