Odpowiedzi

2010-02-27T20:40:06+01:00
X- bok kwadratu
x+3 - pierwszy bok prostokąta
x-10 - drugi bok prostokąta
170cm² - o tyle jest mniejsze pole prostokąta od pola kwadratu
obw prostokąta =?

(x+3)(x-10)=x²-170cm²
x²-10x+3x-30=x²-170cm²
-7x=-140
x=20

2(20+3)+2(20-10)=46+20=66

Odp. Obwód tego prostokąta wynosi 66 cm .

Pozdrawiam :)
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T20:46:01+01:00
X: długość 1 boku prostokąta
y: długość 2 boku prostokąta
Obwód prostokąta = 2x+2y

x-3=y+10
(x-3)²=x*y+170

y=x-13

(x-3)²=x(x-13)+170
x²+9-6x=x²-13x+170
7x=179 //7
x=23
y=23-13
y=10

Obwód prostokąta = 2x+2y
Obwód= 23*2+10*2
Obwód=66
6 4 6
2010-02-27T20:47:07+01:00
Hmm, może tak:

jeden z boków prostokąta jest 3cm dłuższy od boku pewnego kwadratu czyli a+3
drugi o 1 dm krótszy od boku pewnego kwadratu czyli a-10cm

Pole prostokąta jest o 170cm² mniejsze od pola kwadratu czyli
a^2-170=(a+3)(a-10)
a^2-170=a^2-10a+3a-30
7a=140 /:7
a=20

a+3=20+3=23cm
20-10=10cm

Obw= 2*23cm + 2*10cm=66cm

Odp. Obwód prostokąta wynosi 66cm