Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T20:38:44+01:00
A=(1,5); C=(-3,-5)
prosta przechodząca przez te punkty to
y=2,5x+2,5
punkt środkowy kwadratu-środek ciężkośći ma wspólrzędne S=(-1.0)
teraz pozostaje wyznaczyć proste prostopadłe do tej i przechodzące przez punkt S
a1*a2=-1
2,5*a2=-1
a2=-\frac{2}{5}
skoro prosta prostopadła ma wzór y=-2/5x+2,5
teraz z trójkąta prostokatnego odległość od A do S=2 jednostki
w pionie 5 jednostek

Aby znaleźć współrzędne B i D wyliczyć odległość punktu S od B i D czyli "obrócić" trójkąt prostokątny i wyjdzie że odległość
S od D wynosi \sqrt{29} czyli 5 jednostek w poziomie i 2 w pionie
Wspólrzędne punktu B=(-6,2) ; punktu D=(4,-2)
1 5 1