Jak by ktoś miał tą książkę tzn. Matematyka z Plusem kl.II to te zadania co są na dole są na str. 144 i 145 zad. 10 - 13 ;)

Zad. 10
Oblicz obwód trapezu prostokątnego, którego krótsza podstawa ma 2 cm, dłuższe ramie ma dł. 4 cm, a kąt ostry ma 60 (stopni) .

zad. 11
W trapezie narysowanym (zał. 1) dolna podstawa jest dwa razy dłuższa od górnej. Oblicz obwód tego trapezu.

zad. 12
W trapezie równoramiennym wysokość ma 5 cm i jest równa długości krótszej podstawy trapezu. Przedłużenia ramion przecinają się pod kątem prostym .Oblicz obwód tego trapezu.

zad. 13
Przekątne trapezu równoramiennego dzielą kąty przy dłuższej podstawie na połowy i przecinają się pod kątem 120 (stopni). Dłuższa podstawa ma 12 cm. Oblicz obwód tego trapezu.

Dzięki wielkie ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T00:37:23+01:00
10. h=2√3 cm
a=2 cm
2a=4 cm
Ob=4cm+4cm+2cm+2√3cm
Ob=10cm + 2√3cm
Ob=2(5cm + √3cm)

11.a=6÷2
a=3
h=a√3
h=3√2
b=2*3
b=6
Ob=3+6+6+3√3
Ob=15+3√3
Ob=3(5+√3)

12.h=5
a=h÷√3
a=5√3/3
2a=10√3/3

Ob=5+5+2*(5√3/3)+2*(10√3/3)
Ob=10+10√3/3+20√3/3
Ob=10+30√3/3 (tu skracamy)
Ob=10+10√3
Ob=10(1+√3)

13.
Niestety nie wiem