Odpowiedzi

2010-02-27T21:20:33+01:00
Witaj
dane W=1,8eV, L=560nm=5,6*10^(-7)m, h=6,63*10^(-34)Js, c=3*10^8m/s,
1eV=1,6*10(-19)J, m=9,1*10^(-31)kg
szukane vmax=v
hf = hc/L = W + Ekmax
Ekmax = hc/L - W =6,63*10^(-34)Js *3*10^8m/s / 5,6*10^(-7)m - 1,8eV =
Ekmax = 3,55*10^(-19)J - 2,88*10(-19)J = 0,67*10^(-19)J
Ekmax = 0,5mv2
v2 = 2EKmax/m = 1,34*10^(-19)J / 9,1*10^(-31)kg = 0,1473*10^12m2/s2
v = 0,384*10^6m/s = 3,8*10^5m/s
Maksymalna prędkość wybijanych elektronów wynosiła 3,8*105m/s.

.......................pozdrawiam
22 3 22