Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T20:43:03+01:00
Księstwo Warszawskie stworzone przez Napoleona nie przetrwało jego upadku. Patrioci polscy przez kilkanaście lat wiązali nadzieje z napoleońską Francją, która w swym dążeniu do hegemonii w Europie uderzała w mocarstwa zaborcze. Nadzieje te były płonne. Polska była dla Napoleona obiektem przetargów, albo też narzędziem agresji. Doniosły okazał się wpływ napoleońskiej Francji na stosunki społeczne w Księstwie. Zniesienie poddaństwa, Kodeks Napoleona, prawa polityczne mieszczan, modernizacja armii i aparatu rządowego, ograniczenie wpływów Kościoła – wszystko to zapoczątkowało likwidację systemu feudalnego. Reformy te były ograniczone i nie naruszały klasowego panowania szlachty folwarcznej. Wyraźnie świadczył o tym dekret grudniowy. Legenda napoleońska miała podwójne oblicze

Znajdziesz też coś dla siebie tutaj:
http://www.bryk.pl/teksty/liceum/historia/xix_wiek/15780-epoka_napoleo%C5%84ska.html

Pozdrawiam :)
4 4 4