1. Lokomotywa o masie m1=100t ciągnie 5 wagonów każdy o masie m2=40t. Pociąg rusza ze stacji i na odcinku równym s=2000m osiąga prędkość v=20m/s. Oblicz siłę napędową lokomotywy


2. Kulka o masie m1=2kg porusza się z prędkością v1=2m/s z jaką prędkością musiał by poruszać się owad o masie m2=1g, oraz statek o masie m3=100000t aby ich pędy miały takie same wartości jak pęd kulki
3. Krążek hokejowy sunie po lodzie w czasie t=2s. Oblicz o jaką wartość zmniejszy się jego szybkość jeżeli współczynnik tarcia między krążkiem a lodem wynosi 0,002

1

Odpowiedzi

2010-02-28T14:41:00+01:00
Witaj
1/
dane m1=100t, m2=40t, n=5, vo=0, s=2000m, v=20m/s, g=10m/s2=10N/kg
szukane F
F = M*a.....M=m1+nm2=300t.......a=[v-vo]/t=v/t
F = M*v/t.....s=vśr*t....t=s/vśr.....vśr=[vo+v]/2=v/2......t=2s/v
F = M*v2 /2s = 3*10^5kg*400m2/s2 //4000m = 3*10^4N = 30kN
2/
dane m1=2kg, m2=1g, m3=100 000t, v1=2m/s
szukane v2,v3
p1 = m1*v1 = 2kg*2m/s = 4kgm/s
p1 = m2v2
v2 = p1/m2 = 4kgm/s //0,001kg = 4000m/s = 4km/s prędkość owada
p1 = m3v3
v3 = p1/m3 = 4kgm/s //10^8kg = 4*10^(-8)m/s = 40nm/s
3/
dane t=2s, f=0,002, g=10m/s2=10N/kg
szukane dv
v = vo - at
vo - v = at
dv = at.........F=T......ma=N*f=Q*f=mgf.......a=gf
dv = gft = 10m/s2*0,002*2s = 0,04m/s = 4cm/s

.....................pozdrawiam

4 1 4