Odpowiedzi

2010-02-28T01:08:37+01:00
Znajdź wartość siły działającej na ciało o masie m = 250 g, jeżeli w ciągu czasu t = 4,5 minuty od chwili rozpoczęcia ruchu przebyło ono drogę 180 m.
t=4,5min=270s
m=250g=0,25kg
Siła
F=m*a
Brakuje a
a=v/t
Zamiast V
V=s/t

Te wszystkie wzory obliczamy od dołu
V=180m/270s= 2/3 m/s
a=2/3 m/s / 270s= 2/810 = 1/405 m/s²

Teraz została już tylko siła
F=0,25 kg * 1/405 m/s²=0,0006 N