Co to za liczba,która przy dzieleniu przez 2 dzaje 17 i resztę 1?

W graniastsłupie prostokątnym sześciokątnym krawędz podstawy ma 12 cm a wysokoścściany bocznej jest równa 22 cm.Oblicz objętośc i pole tego graniastosłupa????????????????????????????????????????????????

Ile litrów wody zmieści się w akwarium prostopadłościanu o wymiarach 4dm,60cm i 0,8mkwadratowego

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-18T23:27:45+02:00
1)
17*2+1=34+1=35

2)
Jeśli jest to graniastosłup foremny sześciokątny to w podstawie ma sześciokąt foremny składający się z sześciu jednakowych trójkątów równobocznych o boku długości 12 cm, zatem pole podstawy to ze wzoru na pole trójkąta równobocznego wynosi
6*P=6*[(a√3)/4]=6*[(12√3)/4]=(36√3)/2=18√3 cm²
Powierzchnia boczna to pole sześciu prostokątów o wymiarach 12 cm x 22 cm zatem mamy 6*P=6*(a*b)=6*(12*22)=1584 cm²
Zatem pole powierzchni całkowitej to P=18√3+1584 cm²=18(√3+88) cm²
Objętość V=Pole podstawy*wysokość graniastosłupa, V=18√3*22=396√3 cm³

3)
Wszystkie wymiary zamieniamy na jedną jednostkę na dm
4 dm, 60 cm = 60:10 =6 dm bo 1 dm=10 cm, 0,8 m=0,8*10=8 dm bo 1 m=10 dm, zatem objętość
V=4 dm*6 dm*8dm=192 dm³=192 l bo 1 dm³=1 l