Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T21:30:21+01:00
Q-ilość ciepła/energii
Ct-ciepło topnienia
Cw-ciepło właściwe
Δt - przyrost/spadek temperatury
tp/tk - temperatura początkowa/końcowa
m-masa
Qpobrane=Qoddane
Qpobrane=Ct*m₂
Qoddane=Cw*m₁*Δt
Ct*m₂=Cw*m₁*Δt
Δt=tp-tk
Δt=20-5=15
2100*m₂=4200*5*15
m₂=(4200*5*15)/2100
m₂=150kg
1 1 1