Odpowiedzi

2010-02-27T21:28:01+01:00
Rzeki umożliwiają transport (żegluga rzeczna), żeglugę turystyczną. Tworzy ją woda, która pod wpływem siły ciężkości (grawitacji) spływa do zagłębień. Większe rzeki: Kongo, Nil, Indus, Wisła, Jenisej.
Jeziora - mają ważne znaczenie gospodarcze. Ze względu na walory przyrodnicze i gospodarcze jezior buduje się sztuczne jeziora zaporowe. Jeziora są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi. Gromadzą wody spływające po powierzchni wtedy gdy jest ich nadmiar i oddają je w okresach bezopadowych. Regulują więc odpływ rzek i wyrównują go. Wpływają na klimat lokalny, tworzą swoiste ekosystemy. Sprzyjają rozwojowi wypoczynku, rekreacji, wędkarstwu.;))
33 3 33
2010-02-27T21:31:42+01:00
- drogi transportowe
- niektóre nadają się do spożycia: mineralne używane są w lecznictwie, budowane są uzdrowiska i sanatoria
- mogą być źródłem energii
- tworzą gleby zwane madami (podczas powodzi)
- źródło zaopatrzenia w wodę komunalnych urządzeń wodociągowych, przemysłu i rolnictwa
- rozwój większych miast i ośrodków przemysłowych zawsze skupiał się wokół rzek
- zegluga w sensie gospodarczym jak i turystycznym
50 4 50