PROSZĘ O PRZETŁUMACZENIE TEGO TEKSTU:

finds out about the White Lady of Niedzica.

Niedzica is small village in the Pieniny Mountains in southern Poland. It is well known for its mysterious castle. The castle sits hight above a lake and dates from the 14th century. It has an interesting legand about a hidden treasure and a ghost of a lady, who haunts the castle.

The story goes a long time ago the Hungarian owner of the castle. Sebastian Bierzevichy, went to South America. he settled in Peru and married an Incan womam. They had a daughter Umina. Umina married a member of the Incan royal family, who kept the family treasure. When war started in Peru, Sebastian with his family returned to Niedzica. One day someone murdered Umina in front of the castle's chapel and since then her ghost has appeared there every night. Sebastian hid the treasure somewhere around the castle but no one knows where. In 1946, a document was found witch says in a secret Incan code where the treasure is. But now the problem is no one can decode the message!

3

Odpowiedzi

2010-02-27T21:36:47+01:00
Dowiaduje się o Biała Dama z Niedzicy.

Niedzica jest małą wioską w Pieninach w południowej Polska. Jest znany ze swojego tajemniczego zamku. Zamek znajduje wysokość nad jezioro i pochodzi z 14 wieku. Posiada interesujący legand o ukryty skarb i duch pani, która nawiedza zamek.

The Story Goes dawno temu węgierski właściciel zamku. Sebastian Bierzevichy, udał się do Ameryki Południowej. osiadł w Peru i żona Inków womam. Urodziła im się córka Umina. Umina poślubiła członka rodziny królewskiej Inków, który zachował skarb rodziny. Gdy rozpoczęła się wojna w Peru, Sebastian z rodziną powrócił do Niedzicy. Pewnego dnia ktoś zamordował Umina naprzeciwko zamku kaplicę i od tamtej pory jej duch ma się tam co noc. Sebastian ukrył skarb gdzieś koło zamku, ale nikt nie wie gdzie. W 1946 r. dokument został znaleziony czarownica mówi tajny kod Inków, gdzie jest skarb. Ale teraz problem nikt nie może odczytać wiadomość!


mysle ze pomoglam dasz najjjjjjj bo jako pierwsza to rozwiazalam plissssssssssss
2010-02-27T21:37:15+01:00
Niedzica jest małą wioską w Pieninach w południowej Polska. Jest znany ze swojego tajemniczego zamku. Zamek znajduje wysokość nad jezioro i pochodzi z 14 wieku. Posiada interesujący legand na temat ukrytych skarbów i duch pani, która nawiedza zamek.

The Story Goes dawno temu węgierski właściciel zamku. Sebastian Bierzevichy, udał się do Ameryki Południowej. osiadł w Peru i żona Inków womam. Urodziła im się córka Umina. Umina poślubiła członka rodziny królewskiej Inków, który zachował skarb rodziny. Gdy rozpoczęła się wojna w Peru, Sebastian z rodziną powrócił do Niedzicy. Pewnego dnia ktoś zamordował Umina naprzeciwko zamku kaplicę i od tamtej pory jej duch ma się tam co noc. Sebastian ukrył skarb gdzieś koło zamku, ale nikt nie wie gdzie. W 1946 r. dokument został znaleziony czarownica mówi tajny kod Inków, gdzie jest skarb. Ale teraz problem nikt nie może odczytać wiadomość!
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T21:49:48+01:00
Dowiaduje się o Białej Pani Niedzica.

Niedzica jest małą wsią w górach Pieninach w południowej Polsce. Ono jest dobrze znane z tajemniczego zamka. Zamek znajduje się nad jeziorem.Pochodzi on z 14 wieku.Legenda zamku mówi o schowanym skarbie i duchu, pani która nawiedza to miejsce.

Dawno temu węgierski właściciel zamka, Sebastian Bierzevichy, jechał do Ameryki Południowej. Osiadł on w Peru i poślubił kobietę incancę. Oni mieli córkę Umina. Umina poślubił członka inkaskiej królewskiej rodziny, która trzymała skarb rodziny. Kiedy wojna zaczęła się w Peru, Sebastian z jego rodziną wrócił do Niedzica. Ktoś zamordował Umina przed kaplicą zamku i od tego czasu jej duch pojawia się tam każdej nocy. Sebastian schował skarb gdzieś dookoła zamku, ale nikt wie gdzie. W 1946, dokument został znaleziony który mówi w tajnym inkaskim kodzie, gdzie jest skarb. Ale teraz problemem jest, że nikt nie może go rozszyfrować wiadomość!
2 3 2