Ołowiany ciężarek w kształcie dwóch złączonych podstawami piramid o krawędziach podstawy 3cm i wysokościach 5cm przetopiono,nadając mu kształt graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o wysokości 10cm.Oblicz dlugość krawędzi podstawy otrzymanego ciężarka.

1

Odpowiedzi

2010-02-27T22:09:08+01:00
V=1/3*Pp*h=1/3*3*3*5=15cm³,15cm³*2=30cm³,
Vsz=Pp*H=6*a²√3/4*10cm=15√3a²,
30cm³=15√3a²,a²=2√3/3,czyli a=√((2√3)/3)
1 5 1