Odpowiedzi

2010-02-27T21:49:23+01:00
Zagrożenia naturalne i ich ogólna charakterystyka: trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie, huragany, susze, .... Test z działu współczesne zagrożenia. Omówienie testu. (2 godz.) ... Zapoznanie z zadaniami OC realizowanymi w czasie pokoju i wojny. ...
1 1 1