6.Przebywasz w Anglii i zostajesz zaproszona/ zaproszony przez znajomą do wzięcia udziału w wycieczce do pobliskiego miasta. Zapytaj o:
- dokładny termin wycieczki,
- innych uczestników,
- przewidywane zajęcia.

7.Dzwonisz do informacji kolejowej w . Zapytaj o
- bezpośrednie połączenie kolejowe ze Stuttgartem,
- cenę biletu w obie strony drugą klasą IC,
- możliwość rezerwacji biletu.

8.Przebywasz w Niemczech i zostajesz zaproszona/ zaproszony przez znajomą do wzięcia udziału w wycieczce do pobliskiego miasta. Zapytaj o:
- dokładny termin wycieczki,
- innych uczestników,
- przewidywane zajęcia.

9.W mediotece w Zurychu zapytaj o:
- godziny otwarcia medioteki w soboty,
- możliwość wypożyczenia kasety video do domu,
- o program komputerowy do nauki gramatyki niemieckiej.

10.Byłaś / byłeś świadkiem wypadku samochodowego w Poczdamie. Spotkanej znajomej opowiadasz o:
- miejscu i czasie zdarzenia,
- uczestnikach wypadku,
- poszkodowanych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T22:01:25+01:00
Przebywasz w Anglii i zostajesz zaproszona/ zaproszony przez znajomą do wzięcia udziału w wycieczce do pobliskiego miasta. Zapytaj o:
- dokładny termin wycieczki,
When exactly is the trip?
- innych uczestników,
How about other participans?
- przewidywane zajęcia.
What will we do there?

7.Dzwonisz do informacji kolejowej w . Zapytaj o

- bezpośrednie połączenie kolejowe ze Stuttgartem,
Is any direct connection with Stuttgart
- cenę biletu w obie strony drugą klasą IC,
How much is the ticket in both side secend class IC
- możliwość rezerwacji biletu.
can i book a ticket?
9.W mediotece w Zurychu zapytaj o:
- godziny otwarcia medioteki w soboty,
It is possible to open it in saturday?

- możliwość wypożyczenia kasety video do domu,
Can I borrow a cassete and take it home??
- o program komputerowy do nauki gramatyki niemieckiej.
Have you any computer programs which ca I learn german language?

10.Byłaś / byłeś świadkiem wypadku samochodowego w Poczdamie. Spotkanej znajomej opowiadasz o:
- miejscu i czasie zdarzenia,
The accident was in Poczdam yesterday's morning


- uczestnikach wypadku,
There were 2 participans in the accident
- poszkodowanych.
There aren't any victims