3. Przy zdaniach, które dobrze charakteryzują przemysł Japonii postaw X:
- wysoki poziom i nowoczesność produkcji………….
- duża materiałochłonność……………
- mała materiałochłonność……………
- wykwalifikowana kadra pracownicza…………….
- przestarzałe technologie…………….
- dobrze rozwinięty tylko przemysł ciężki………………
- duża elastyczność przemysłu………………..
- większość prac w zakładach przemysłowych wykonuje się ręcznie……………..
- automatyzacja i robotyzacja produkcji…………..
- import surowców………….


4. Uzupełnij zdania:
Największym komunistycznym krajem Azji i świata są ……………………….. . Rząd tego kraju nie sprawuje jednak władzy nad wyspą …………………….., będącą jednym z „azjatyckich tygrysów”.
Drugim państwem Azji i świata, pod względem liczby mieszkańców są …………………. . Dominującą religią jest tam hinduizm. Przez wiele stuleci społeczeństwo tego kraju było podzielone na zamknięte grupy społeczne zwane ……………………….. . Najniższą stanowili pariasi zwani „niedotykalnymi”.
Największym (pod względem powierzchni) wyspiarskim krajem Azji i świata jest ……………………………....
Największa jego wyspa …………………………. należy aż do 3 państw, są to: ………………………………..….,
………………………………… i ………………………………………. . Najgęściej zaludnioną wyspą jest natomiast …………………………………….. . Tu też znajduje się stolica i największe miasto - …………….……
Duży wpływ na klimat części Azji wywiera monsun. Latem wieje on od ........................................... i przynosi powietrze .............................. i .................................. . Zimą wieje z oziębionego ……...................... . Przynosi wtedy powietrze ..................................... i suche. Cyrkulacja monsunowa najwyraźniej zaznacza się w Azji
……………………………….. i …………………………………… .
5. Dlaczego Nizina Chińska ma bardzo korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa? Podaj 3 powody:PS:Proszę nie pisać bzdur, nie zgadywać tylko pisać to co się wie, nawet za część wykonanej pracy będę przyznawać punkty.

2

Odpowiedzi

2010-02-27T22:06:01+01:00
3. Przy zdaniach, które dobrze charakteryzują przemysł Japonii postaw X:
- wysoki poziom i nowoczesność produkcji…………. x
- mała materiałochłonność…………… x
- wykwalifikowana kadra pracownicza……………. x
duża elastyczność przemysłu………………..x
większość prac w zakładach przemysłowych wykonuje się ręcznie……………..

4. Uzupełnij zdania:
Największym komunistycznym krajem Azji i świata są ROSJA . Rząd tego kraju nie sprawuje jednak władzy nad wyspą …………………….., będącą jednym z „azjatyckich tygrysów”.
Drugim państwem Azji i świata, pod względem liczby mieszkańców są …………………. . Dominującą religią jest tam hinduizm. Przez wiele stuleci społeczeństwo tego kraju było podzielone na zamknięte grupy społeczne zwane ……………………….. . Najniższą stanowili pariasi zwani „niedotykalnymi”.
Największym (pod względem powierzchni) wyspiarskim krajem Azji i świata jest ……………………………....
Największa jego wyspa …………………………. należy aż do 3 państw, są to: ………………………………..….,
………………………………… i ………………………………………. . Najgęściej zaludnioną wyspą jest natomiast …………………………………….. . Tu też znajduje się stolica i największe miasto - …………….……
Duży wpływ na klimat części Azji wywiera monsun. Latem wieje on od ........................................... i przynosi powietrze .............................. i .................................. . Zimą wieje z oziębionego ……...................... . Przynosi wtedy powietrze ..................................... i suche. Cyrkulacja monsunowa najwyraźniej zaznacza się w Azji
……………………………….. i …………………………………… .2010-02-27T22:08:19+01:00
3. Przy zdaniach, które dobrze charakteryzują przemysł Japonii postaw X:
- wysoki poziom i nowoczesność produkcji…X…….
- duża materiałochłonność……………
- mała materiałochłonność…X……
- wykwalifikowana kadra pracownicza…………….
- przestarzałe technologie…X…….
- dobrze rozwinięty tylko przemysł ciężki………………
- duża elastyczność przemysłu…X………..
- większość prac w zakładach przemysłowych wykonuje się ręcznie……X……..
- automatyzacja i robotyzacja produkcji…X……..
- import surowców………….


4. Uzupełnij zdania:
Największym komunistycznym krajem Azji i świata są ……………………….. . Rząd tego kraju nie sprawuje jednak władzy nad wyspą …………………….., będącą jednym z „azjatyckich tygrysów”.
Drugim państwem Azji i świata, pod względem liczby mieszkańców są Indie . Dominującą religią jest tam hinduizm. Przez wiele stuleci społeczeństwo tego kraju było podzielone na zamknięte grupy społeczne zwane ……………………….. . Najniższą stanowili pariasi zwani „niedotykalnymi”.
Największym (pod względem powierzchni) wyspiarskim krajem Azji i świata jest Sri Lanka.
Największa jego wyspa …………………………. należy aż do 3 państw, są to: ………………………………..….,
………………………………… i ………………………………………. . Najgęściej zaludnioną wyspą jest natomiast …………………………………….. . Tu też znajduje się stolica i największe miasto - …………….……
Duży wpływ na klimat części Azji wywiera monsun. Latem wieje on od ........................................... i przynosi powietrze .............................. i .................................. . Zimą wieje z oziębionego ……...................... . Przynosi wtedy powietrze ..................................... i suche. Cyrkulacja monsunowa najwyraźniej zaznacza się w Azji
……………………………….. i …………………………………… .
5. Dlaczego Nizina Chińska ma bardzo korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa? Podaj 3 powody: