Przyożądkuj podane zjawiska i procesy odpowiednim określeniom w tabeli.Wpisz kżyżykiem we właściwej kolumnie.Pamiętaj,że w wieluzjawiskom przyrodniczymtowarzyszą za rarówno pzremiany fizyczne,jak i chemiczne.
Przemiana fizyczna Przemiana chemiczna

Korozja metalu
Zamrażanie wody
Oddychanie '
Solenie potraw
Fotosynteza
Pożar budynku

1

Odpowiedzi

2010-02-27T22:21:52+01:00
Korozja metalu - przemiana fizyczna i chemiczna .
Zamrażanie wody - przemiana fizyczna .
Oddychanie - przemiana chemiczna .
Solenie potraw - przemiana chemiczna .
Fotosynteza - przemiana chemiczna .
Pożar budynku - przemiana fizyczna .

__________
pzdr . ; )
2 1 2