1.KARPATY:
a) Podziel Karpaty na krainy geograficzne,
b) Odróżniać na podstawie rycin krajobraz Tatr od krajobrazu Beskidów i Pienin.
c) Przedstawić ważniejsze walory turystyczne w Karpatach,
d) Uzasadnić konieczność ochrony przyrody w Karpatach

Bardzo proszę o pomoc z góry dziękuję :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T22:45:40+01:00
A) Karpaty dzielą się na wewnętrzne czyli Tatry, Podhale i Pieniny oraz na Zewnętrzne czyli Beskidy, Bieszczady i Pogórze Karpackie.

b) Krótko ci opiszę każdy z krajobrazów, to może na tej podstawie jakoś odróżnisz

Tatry:
- urozmaicona rzeźba
- krajobraz wysokogórski: U-kształtne doliny, kotły polodowcowe, pionowe ściany skalne, stawy
- zjawiska krasowe w północnej części

Pieniny:
- malownicze pasmo górskie zbudowane z wapieni
- przecina je dolina Dunajca

Beskidy:
- zbudowane z fliszu (naprzemianległe warstwy piaskowców, łupków i zlepieńców)
- rzeki, które przepływały przez Beskidy rozcięły je i utworzyły się pasma górskie o kopulastych kształtach i izolowane wzniesienia.

c) - jedyny region w naszym kraju, gdzie występuje krajobraz wysokogórski
- możliwość uprawiania wędrówek i narciarstwa
- żywy folklor
- drewniane zabytki
- spływy tratwami po Dunajcu
- sztuczny zalew na Sanie i ośrodki wczasowo-rekreacyjne
- lecznictwo sanatoryjne, wody mineralne

d) W Karpatach występuje wiele gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, m.in. żubry, kozice, świstaki, dlatego aby je chronić tworzy się parki narodowe.
2 4 2