Odpowiedzi

2010-02-27T22:52:28+01:00
1 Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie, Pobrzeże Gdańskie
2 Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Wielkopolskie
3 Nizina Podlaska, Nizina Mazowiecka, Nizina Wielkopolska, Nizina Śląska, Polesie Lubelskie
4 Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Kielecka, Wyżyna Lubelska i Roztocze
5 Kotlina Oświęcimska, Kotlina Sandomierska
6 Góry Sudety, Góry Karpaty

1 5 1