4. Beautiful places often have too many tourists. Write a descripton of a beautiful place which has too many tourists.

5. Think about your town , or a large town in your region . Write a paragraph giving suggestions to a visitor.

- Where's the best place to go shopping ?
-Which sports teams can you see ?
-What can you do in the evenings ?

One of the most popular shops in my town is ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T22:48:06+01:00
4. Beautiful places often have too many tourists.piękne miejsca zazwyczaj odwiedza zbyt wielu turystów Write a descripton of a beautiful place which has too many tourists.napisz opis jakiegoś pięknego miejsca które ma za dużo turystów5. Think about your town , or a large town in your region .pomyśl o swoim mieście lub innym dużym w okilicy Twojego miastaWrite a paragraph giving suggestions to a visitor.napisz "ulotkę" dającą podpowiedź odwiedzającym je- Where's the best place to go shopping ?gdzie najlepiej pójść na zakupy-Which sports teams can you see ?jakie sportowe zespoły znasz z tego miejsca-What can you do in the evenings ?co mozesz tu robić wieczoramiOne of the most popular shops in my town is...jeden z lepszych i najbardziej popularnych sklepów w moim mieście to...