Sieć krystaliczną w metalach tworzą jony dodatnie, które powstają w wyniku oderwania się od atomów(1). Jony sieci krystalicznej nie mają zdolności ruchu. Mogą jedynie wykonywać ruch(2) wokół(3). Amplituda tych drgań zależy od(4) metalu. Im ta(5)jest(6), tym większa jest (7) jonów (8)sieci krystalicznej.
Elektrony, które opuściły powłokę walencyjną i poruszają się swobodnie ruchem chaotycznym wewnątrz metalu nazywamy (9).
Ciała, które łatwo przenoszą ładunek elektryczny nazywamy (10)
(11)Kiedy woda przewodzi prąd elektryczny ?
(12)Dotknij zew. powierzchnią dłoni ekranu telewizora, który pracował przez dłuższy czas. Co zaobserwowałeś? Spróbuj wyjaśnić,dlaczego kurz łatwo osadza się na ekranach telewizorów i komputerów?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T05:58:31+01:00
Jakie jest polecenie ? czy chodzi o uzupełnienie ?
1-elektronów
2- drgający
3 - położenia równowagi
4 - sieci krystalicznej
9-swobodnymi
10-przewodnikami
11 - czysta woda H2O nie przewodzi prądu chyba że przyłożymy duże napięcie i nastąpi rozpad cząstki na jony tlenu i wodoru czyli elektroliza wody lub inny przypadek zanieczyścimy wodę np solą, kwasem i w niej nastąpi rozpad tych cząstek na jony
12 przeskok iskry elektrycznej-ekran naelektryzował się ładunkiem (chodzi o starszy typ kineskopów gdzie używa się elektronów do tworzenia obrazu)
zjawisko elektryzowania - cząsteczki kurzy są przyciągane przez naelektryzowany ekran jest to bardziej skąplikowane bo kurz jest obojętny ale następuje w nim przesunięcie ładunków i może zostać przyciągnięty (kurz jest lekki i fruwa w powietrzu)
4 2 4