W przyrodzie węgiel występuje w dwóch różnych postaciach , jaka diament i grafit . Gęstość grafitu wynosi 2250kg/m3 , a diamentu 3520 kg/m3 . W praktyce laboratoryjnej gęstość wyraża się w g/cm3 . Wykaż tak gęstość tych dwóch odmian węgla . Oblicz jaką masę mają kule grafitowa i diamentowa o średnicy 5 cm oraz jaki jest stosunek masy kuli diamentowej do grafitowej .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T23:35:36+01:00
Objętość kuli
V=4/3πR³
V=4/3*3,14*2,5³
V=65,42cm³=0,0000654m³

Gęstość grafitu wynosi 2250kg/m³=2,25g/cm³
m=V*d
m=0,0000654m³*2250kg/m³
m=0,147kg

Gęstość diamentu 3520 kg/m³=3,52g/cm³
m=V*d
m=0,0000654m³*3520kg/m³
m=0,230kg

k= 0,230kg/0,147kg
k=1,5646≈2 razy
1 1 1
2010-02-27T23:35:51+01:00
Witaj
dane
gęstość grafitu dg = 2250kg/m3 = 2,25g/cm3
gęstość diamentu dd = 3520kg/m3 = 3,52g/cm3

r = 5cm
V = [4/3]pi*r3
Mg = dg*V = 2,25g/cm3*[4/3]pi*125cm3 = 1178,1g
Md = dd*V = 3,52g/cm3*[4/3]pi*125cm3 = 1843,1g

Md/Mg = dd/dg = 1,56(4)

.................................pozdrawiam