1.Po lodzie jedzie na łyżwach jeden za drugim dwóch chłopców z taką samą prędkością o wartości 1,5 m/s. Pierwszy waży razem z plecakiem 48 kg, masa 2 chłopca wynosi 40 kg. Pierwszy chłopiec rzuca do drugiego plecaka ważący 2 kg, z prędkością o wartości 1 m/s. Drugi chłopiec złapał plecak. Oblicz zmianę wartości prędkości obu chłopców po tym zdarzeniu. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.Ciało wyrzucono pionowo do góry z prędkością początkową 20 m/s. Udowodnij, że jeśli pominiesz opór ruchu, to na wysokości równej jednej czwartej największego wzniesienia wartość prędkości tego ciała powinna wynosić 17,32 m/s.
3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T01:21:47+01:00
Witaj
dane: umowny dodatni zwrot wektorów v i p w prawo
v1= +1,5m/s początkowa prędkość obu chłopców i plecaka
M1=46kg masa chłopca odrzucającego plecak
m=2kg masa plecaka
M2=40kg masa drugiego chłopca
v= -1m/s prędkość odrzuconego plecaka
odrzucony plecak doznaje zmiany pędu dp=-mv - mv1 = -5kgm/s
odrzucający musi więc doznać pędu -dp= +5kgm/s i jego p1=M1v1=69kgm/s
wzrasta do 74kgm/s, co oznacza wzrost prędkości do 74kgm/s//46kg=1,61m/s

Drugi chłopiec o p2=M2v1=+60kgm/s "zderza się" z plecakiem o p=mv=-2kgm/s
i po połączeniu się poruszają się razem mając pęd [M2+m]*vx
M2v1 + mv = [M2+m]vx
60kgm/s - 2kgm/s = 42kg*vx
vx = 58kgm/s//42kg = 1,38m/s
Prędkość I chłopca wzrosła do 1,61m/s
Prędkość II chłopca zmalała do 1,38m/s

..........................pozdrawiam